Hæftet Hvad arbejder vi med
 
I 2008 opfordrede vi medlemmerne til at bidrage med spændende historier og erfaringer fra deres forskning. 5 medlemmer tog opfordringen op og satte sig til tastaturet og skrev en artikel.

Disse indlæg blev samlet i et lille hæfte, som vi kaldte
Hvad vi arbejder med. Det blev sendt til alle medlemmer op til julen 2008.

Hæftet indeholder følgende indlæg:

Knud Precht: Lidt om at skrive erindringer
Ivan Kondrup: Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt
Jørgen Frøslund: Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende borger i Odense
Knud Precht: Forpagterkontrakt anno 1853
Kathrine Tobiasen: Stærke kvinder i 1700-tallet


Du kan se hæftet her:
Randers-aarsskrift