Hjemmesider
 

Gode hjemmesider for slægtsforskere.Internettet vrimler med fine og nyttige - og mindre gode - hjemmesider, der kan have interesse for slægtsforskere.
Problemet er bare at finde frem til dem.
Det vil vi gerne hjælpe med her, og derfor vi har samlet en buket af de vigtigste hjemmesider for slægtsforskere.

På sporet af slægten. Både nye og mere erfarne forskere kan have glæde af denne side, hvor du kan finde bl.a. eksempler på gotisk skrift og anetavler til download. Gode råd til, hvordan du kommer i gang.

Arkiver:


Statens Arkiver. Oversigter over arkivernes beholdninger og hjælp til at komme i gang med slægtsforskningen og til at bruge de forskellige arkivalier.
Daisy. Søgeside for Statens Arkiver. Du kan allerede nu bestille arkivalier fra siden, og i fremtiden skal alle bestillinger foregå herfra.
DANPA. Danmarks Nationale Privatarkivdatabase. Søgeside for privat (lokal) arkiver. Du kan søge på både personer og steder.
Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Oversigt over de mindre lokalarkiver i Danmark.
Organisationen danske arkiver (ODA) er de større danske arkivers organisation.
Arkivalieronline (AO). Samtlige danske kirkebøger, så langt tilbage de er bevaret og op til ca. 1950 (de sidste kommer med i løbet af 2011), i indscannet version. Ligeledes folketællinger op til 1930.
Dansk Data Arkiv. Her ligger mange folketællinger, hvor oplysningerne er lagt ind i databaser, så de er søgbare. Desuden er her databaser over udvandrede, indvandrede og enkelte kirkebøger.

Databaser, digitale kilder m.v.:


Nygårds sedler er en enorm samling håndskrevne sedler med jyske personalieoplysninger, som nu er digitaliserede. Søg både på person- og stednavne.
Folketimidten. Søg i folketællingerne 1787, 1801, 1834, 1845 og 1860 samt vielser 1760-1850 i de gamle Århus, Skanderborg og Silkeborg amter. Indeholder også Århus Borgerbog.
Danish Family Search. Søg i folketællinger, kirkebøger og Politiets Registerblade.
Arkiv.dk. Indgang til materialer på mere end 500 danske arkiver. Især kan du her finde et væld af billeder.
Politiets registerblade. Data over personer i København fra 1890-1923.
Fogsgaard. Database over københavnske dødeblade, gadenavne, enkekasse m.v.
Skippere. Erik Boysens database over skippere og styrmænd i perioden 1707-1839.
Hammerum-herred. Arne Feldborgs hjemmeside med afskrifter af og registre til kirkebøger, folketællinger, skifter, lægdsruller og meget andet i Ringkøbing amt.
Erik Brejls side indeholder skifte- og fæsteuddrag, jordebøger, vielser m.v. fra Midtjylland.
Bente Feldballes Genealogi hjemmeside. Stikordslister til kirkebøger i Østjylland.
Aurelia Clemons har folketællinger og registre til mange skiftearkivalier fra hele landet. NB. Siden er på engelsk, gå efter Census (folketællinger) og Probates (skifter).
Slavs Herred med mange afskrifter fra kirkebøger, folketællinger, matrikler m.v. fra Slavs Herred og en del af naboherrederne. Også en del lokal- og ejendomshistorie.
Johs. Lind: Afskrifter af tingbøger fra Anst, Jerlev og Slavs herreder og diverse artikler.
Kurt Kermit Nielsens side med afskrifter og registre fra bispe- og godsarkiver, jyske registre, ryttergodser m.m. fra store dele af Jylland.
Wadschier. Mange digitaliserede og afskrevne kilder.
Øresundstoldregistrene er en affotografering af registrene over al fragt, der blev passerede gennem Øresund fra 1497 til 1857. En database, der gør det muligt at søge på navne på skibe og kaptajner, havne, last m.v. er under udarbejdelse.
Familysearch. Mormonernes databaser, hvor man kan søge i kirkebogsoplysninger m.v. fra mange forskellige lande. Databaserne bliver løbende tilført nyt materiale.
Ancestry er en amerikansk database, med adgang til amerikanske folketællinger, militærregistreringer, dødslister, tidsskriftartikler m.v. Det meste af det, der findes på siden, kræver dog abonnement.
Cyndi's List er en kæmpe links-samling, inddelt i kategorier efter lande og emner. Her er pt. over 290.000 links fra hele verden!

Gravsten & dødsfald:


Dansk KirkegårdsIndex er en portal for danske kirkegårde, hvor gravstenene er fotograferet og registreret.
DK-gravsten er en anden linkside til fotograferede kirkegårde.
Afdøde.dk har dødsannoncer fra hele landet fra de seneste år.
Indeks til dødsboer i Statstidende dækker dødsindførsler for personer med fødeår fra 1873 og frem
Find a grave - søg mellem 72 mill. gravsten i USA.

Foreninger:


DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) har en omfattende hjemmeside med afskrevne kilder, oversigt over slægtsprogrammer, kirkebilleder og først og fremmest DIS-Forum, hvor alle kan kan få hjælp til deres forskning.
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. Danmarks ældste forening på området, har en fin hjemmeside og udgiver Personalhistorisk Tidsskrift.
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. Oversigt over foreninger, udgiver tidsskriftet Slægten og bøger og temahæfter.
Dansk Historisk Fællesråd. Flot hjemmeside for alle historisk interesserede. Nyhedsbrevet fra historieonline er anbefalelsesværdigt.
Dansk Slægtsgårdsforening. Har du en slægtsgård i slægten, så tjek denne side med database over slægtsgårde.
Kartoffeltyskerne på Alheden. Forening for efterkommere efter de tyske indvandrere i 1760'erne.

Kontakt med andre slægtsforskere:


GEDCOMP. Indsend en GEDCOM-fil fra din slægtsdatabase og få den sammenholdt med alle øvrige indsendte bidrag.
DIS-træf. DIS-Danmarks tilbud om at sammenligne egne data med andre medlemmers.
Slægtsforsning med DNA. Fin
vejledning i Family Finder DNA.

Ordbøger m.v.


Ordbog til det ældre danske sprog. Otto Kalkars ordbog over dansk sprog 1300-1700.
Ordbog over det danske sprog. Siden indeholder ordbøger over både moderne dansk og perioden 1700-1950.
Jysk Ordbog. Ordbog over jyske dialekter. Omfatter kun A-H
Nørskov Saack's Ordbog. Ordbog for slægtsforskere.
Den Gamle Ordbog. Søren Larsens slægtsforskerordbog.

Tid & Sted:


Baurs kalender. Find ud af, hvornår det var Palmesøndag i 1728.
Johs. Lind viser under Kalender både dagenes placering i de enkelte år og deres latinske navne.
Krabsens Stednavnebase. Uundværlig når stednavne i hele landet skal placeres.
Geodatastyrelsen (tidl. Kort- og Matrikelstyrelsen) har både historiske kort og matrikelkort på hjemmesiden.
David Rumseys samling. Meget flotte historiske kort fra hele verden.