Litteratur | Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
 

Gode bøger for slægtsforskereAlle titlerne - og mange flere - kan lånes på
biblioteket. Kig selv på hylden under gruppe 99.7 i bibliotekssystemet - eller spørg!

  • Hans H. Worsøe: Politikens håndbog i slægtshistorie. Politiken, 2001
  • Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Syddansk Universitetsforlag, 2006
  • Jørgen Green: Slægtsforskerens ABC: en håndbog for alle som beskæftiger sig med slægtsforskning. Grifo, 2011
  • Jørgen Green: Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver. Grifo, 2009
  • Charlotte S.H. Jensen: På sporet af slægten: arbejdsbog til slægtsforskning. DR og Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 2002
  • Gitte Christensen & Kathrine Tobiasen: Slægtsforskning på nettet. Libris, 3. udgave 2017
  • Heini Madsen: Ordbog for slægtsforskere. Skúvanes, 2011
  • Peter Kudsk: 1760 slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer i Danmark efter 2. verdenskrig: en oversigt. Slægten, 2000
  • Kathrine Tobiasen: At skrive slægtshistorie - idebog for slægtsforskere. DIS-Danmark, 2013