Programside
 

Program for sæsonen 2018-2019Programmet består af FU-arrangementer, der holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og er åbne for alle, og interne arrangementer, der er forbeholdt foreningens medlemmer. Her kan vi mødes og dyrke vores fælles interesse - og også hjælpe hinanden. Møderne holdes, hvis intet andet er oplyst, i Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 8, Randers.
Hvis ikke andet er anført, starter møderne kl. 19.


Tirsdag d. 11. september
Ove Madsen, forfatter: Vilje til forandring
Med udgangspunkt i bogen ”Det vi vil” fortæller forfatter Ove Madsen fra Outrup om tiden fra 1866 til 1891. Vi skal høre om tidens mange ”bevægelser” og om præstekonen Line Luplau fra Varde. Line var en ildsjæl, som iværksatte mange aktiviteter for at afhjælpe den udbredte sociale nød i lokalsamfundet, og hun var frontfigur i kampen for kvinders rettigheder.

Ove Madsen vil også fortælle om de overvejelser, han gjorde, før han begyndte at skrive bogen. Han vil fortælle, hvordan han bar sig ad med at gøre tørre data fra arkivstudier interessante og læseværdige, ikke bare for slægtsforskere og lokalhistorikere, men også for almindelige mennesker i hele Danmark.

Det vi vil

Tirsdag d. 9. oktober
Internetaften
Vi ser på nyheder på nettet og udveksler gode erfaringer med diverse sider. Alle er velkomne til at byde ind med viden om gode sider og funktioner.

Tirsdag d. 13. november
Henning Bender, forh. stadsarkivar: Den store svenske indvandring (FU)
Danmark var i 1800-tallet det land, flest svenskere udvandrede til efter USA, og for Danmark udgjorde de den første store indvandringsbølge nogensinde. Mere end 100.000 svenskere slog sig ned i alle dele af Danmark, men blev i samtiden ofte opfattet negativt, som det beskrives i Pelle Erobreren.

I virkeligheden gav denne indvandring af unge, veluddannede personer både landbruget og senere industrien en fremdrift, der blev en af forudsætningerne for landets vækst i en tid, hvor mange unge danskere udvandrede til Amerika. Hertil kom, at størstedelen af de mange svenskere hurtigt blev danske statsborgere – Jönsson blev til Jensen, Pärsson til Pedersen og Månsson til Mogensen – og der er derfor mange, der i vore dage næppe ved, at de har svenske forfædre. Om dette, hvor svenskerne kom fra, og hvor de slog sig ned i Danmark, fortæller Henning Bender og gennemgår kilderne til, hvordan man finder disse indvandrere i såvel de svenske som danske kilder på Internettet.

Tirsdag d. 4. december
Julemøde.
Eva Ladefoged vil fortælle om sine første erindringer, som starter i Randers i 1949. Hendes oplevelser er koncentreret om Østergrave/Storegade området, som var det første større saneringskvarter i Randers.
Bagefter hygger vi os med kaffe og julekager, som foreningen er vært ved.

2019

Tirsdag d. 15. januar
Birgit Reng: Øksemorderen. Birgit vil fortælle en spændende historie om sin mors fætter, som hun ikke kendte eksistensen af, men som hun ved et tilfælde blev bekendt med. Han voksede op på forskellige børnehjem, hvorfra han ofte rømmede. Han begik et mord, fingerede en druknedød, vagabonderede og brændte en arbejdsanstalt af. Han blev født i 1914 og døde 1976.

Tirsdag d. 19. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Kathrine fortælle om sine erfaringer med DNA. Interessen for brugen af DNA i slægtsforskningen er stigende. Hvordan får man foretaget en test, og hvad kan man forvente at få ud af den?

Tirsdag d. 19. marts
Besøg på Museum Østjylland.
Vi mødes ved indgangen til museet kl. 19. Her vil museets direktør give os en rundvisning, der vil fokusere på perioden, hvor Randers udviklede sig fra købstad til industriby.

Tirsdag d. 30. april
Birgit Løgstrup, dr.phil.: Bondens frisættelse (FU)
De store landboreformer fra 1750-1810 resulterede i bondens frisættelse. Dermed menes den ændring, der skete i bondens livsbetingelser i reformtiden. Jorden blev udskiftet, så han slap for det til tider knugende landsby-fællesskab. Fæstebonden fik mulighed for at købe sig fri af fæstevæsenet, så han blev selvejer. Stavnsbåndet blev ophævet. Hoveriet blev fastlåst. Staten forøgede sit tilsyn med godsejernes magtbeføjelser. Det medførte, at individualismens tid begyndte hos bønderne.

Måske den største omvæltning i Danmarks historie! Der var uro, men alligevel fandt forandringerne i Danmark sted uden revolution. Flere andre lande forsøgte det samme, men her løb det ud i sandet i første omgang. Bag lå det 18. århundredes store frihedsideer, som blomstrede op i Frankrig. Men begivenhederne her førte til den store revolution. Hvorfor lykkedes det så i Danmark? Foredraget vil give sit bud herpå.