Ekstraordinær generalforsamling | Nyhedsblog
 

Ekstraordinær generalforsamling

Foreningens vedtægter har hidtil bestemt, at kontingentet senest skulle være betalt 1. april, og medlemmet ville blive slettet, hvis kontingentet ikke var betalt senest 2 måneder efter forfaldsdatoen.
Det har betydet, at bestyrelsen først længe efter, at næste sæsons program var planlagt, havde klarhed over, hvor mange medlemmer foreningen reelt havde, og dermed hvor mange penge den havde at planlægge ud fra.

Derfor foreslog man at flytte betalingsdatoen frem til 1. januar, med en frist på 1 måned, før medlemmet blev slettet. Desuden skulle det være en forudsætning for at deltage i generalforsamlingen, at kontingentet var betalt.

Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt og uden yderligere kommentarer.