Danske Slægtsforskere | Nyhedsblog
 

Danske Slægtsforskere

Indgåelsen af partnerskabsaftalen er en naturlig følge af, at SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger) i foråret nedlagde sig selv for at fusionere med DIS-Danmark til foreningen Danske Slægtsforskere. Beslutningen blev taget af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde 28. august, og aftalen er nu en realitet.

Aftalen betyder, at vi får støtte til vores arrangementer, gradueret efter hvor mange personlige medlemmer af Danske Slægtsforskere, vi har, men uden at vi skal betale kontingent til DS. Til gengæld bliver medlemsbladet Slægtsforskeren kun sendt til de personlige medlemmer.

Ud over støtten kan vi sende to repræsentanter til de møder i Lokalforeningsrådet, der er planlagt til at holdes to gange årligt. Her kan vi udveksle erfaringer med øvrige foreninger og være med til at afgøre, hvor hovedforeningen fremover skal gøre en indsats.