Generalforsamling 2012 | Nyhedsblog
 

Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen 2012 forløb yderst fredeligt. Beretning og regnskab blev godkendt uden kommentarer, og der var ikke indkommet forslag. Der var heller ikke indvendinger mod at kontingentet fortsat skulle være 160 kr.
Den tidligere formand Anna Rousing Hadsund ønskede ikke at fortsætte, i stedet blev posten besat af Jørn Lund. Anna fortsætter dog i bestyrelsen som suppleant, hvor en post blev ledig, da Karl Erik H. Nielsen ikke modtog genvalg.