Generalforsamling 2018 | Nyhedsblog
 

Generalforsamling 2018

På generalforsamlingen kunne formanden berette om mange gode foredrag og museumsbesøg i årets løb, men han dog kunne ønske sig, at endnu flere deltagere var med og fik glæde af dem.

Der skulle vælges ny formand, da Preben Dammeyer ønskede at takke af. Sagen var heldigvis klaret på forhånd, idet bestyrelsen kunne stille med en ny kandidat, Birgit Reng, tidligere suppleant, som blev valgt. Derudover fik bestyrelsen en ny suppleant, Nels Sørensen, mens resten af medlemmerne fortsætter.

Efter generalforsamlingen fortalte Tina Knudsen Jensen om de store saneringer i Randers i 1950-60’erne, ledsaget af en stribe billeder. Et rigtigt godt foredrag, der fik en masse kommentarer med på vejen fra de gamle randrussianere, som huskede, hvad der var sket lige der …