Generalforsamling 2017 | Nyhedsblog
 

Generalforsamling 2017

Der er åbenbart pæn tilfredshed med bestyrelsens arbejde, for der var hverken kritiske kommentarer til beretning eller regnskab.
Et par nye medlemmer måtte dog findes til bestyrelsen, idet kasserer Anna Hadsund havde valgt at takke af, og suppleant Henning Torp heller ikke modtog genvalg. I deres sted stillede Hanne Mose op som kasserer og Birgit Reng som suppleant, og begge blev valgt.
Kathrine Tobiasen orienterede om planer for sammenlægning af de landsdækkende foreninger
SSF og DIS-Danmark, og hvilke konsekvenser det kan have for en lokalforening som vores.