Generalforsamling 2014 | Nyhedsblog
 

Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen blev som sædvanligt holdt den første tirsdag i februar.
I årets løb har vi holdt ni foredragsaftener og andre arrangementer, med et gennemsnitligt deltagerantal på 36.
Regnskabet udviser et lille underskud, der dog ikke berettiger til en forhøjelse af kontingentet. Også i 2014 vil et medlemskab koste 160 kr.
De afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter accepterede alle genvalg, så der skete ingen udskiftninger i bestyrelsen.
Efter den hurtigt overståede generalforsamling gik man over til kaffen og den mere underholdende del af programmet: et spændende foredrag om “den kloge mand i Auning” ved Wallin Feder.