Generalforsamling 2016 | Nyhedsblog
 

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen, som havde samlet 28 medlemmer, foregik i god ro og orden, uden kommentarer til beretning og regnskab. Bestyrelsen havde stillet et par forslag.
  1. Betalingsfristen for kontingentet ønskedes flyttet fra 1. april til 1. februar, men dette forslag blev trukket, da det ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdet.
  2. Kontingent for familiemedlemskab ønskedes sat op fra 200 til 240 kr. Blev vedtaget.

Formanden var på valg og modtog ikke genvalg, og da det ikke lykkedes at finde en ny kandidat, måtte dette punkt udsættes til en ekstraordinær generalforsamling. Kathrine Tobiasen modtog genvalg som bestyrelsesmedlem, og de to suppleanter, Aase Fihl og Henning Torp blev ligeledes genvalgt.