Danmarks Breve | Nyhedsblog
 

Danmarks Breve

Danmarks Breve

Et brev er en førstehåndskilde, der kan fortælle vigtige og spændende ting om både tiden, brevet blev skrevet i, og om brevskriveren selv.
Breve fra markante personer er gennem tiden blevet trykt og udgivet af Det Kgl. Bibliotek, som en del af kulturarven. Nu er disse samlinger også digitaliseret og lagt ud på nettet. Websiden lyder navnet Danmarks Breve, og her kan du søge på tværs i de mange breve.
Brevskriverne er en meget forskellig skare: kongelige (bl.a. Christian IV), adelige, forfattere og malere, gejstlige personer og forskere, soldater og ganske almindelige borgere og bønder. Tidsmæssigt går brevene tilbage til 1500-tallet, og brevene er gengivet med den originale stavemåde.

Du kan søge på hvad som helst; prøv f.eks. med et stednavn eller et historisk begreb. Søgningen foregår som udgangspunkt i alle felter, men kan afgrænses til afsender, modtager, afsendelses- og modtagelsessted. Sorteringen af søgeresultatet kan du ændre fra dato (de ældste vises først) til afsender, modtager eller relevans.