Generalforsamling 2015 | Nyhedsblog
 

Generalforsamling 2015

Poul Høj ønskede at forlade kassererposten efter mange år, og i hans sted blev valgt Anna Hadsund, tidligere suppleant. Britta Juul og Kirsten Christensen modtog begge genvalg. Det samme gjorde suppleanten Henning Torp, og den ledige suppleantpost efter Anna blev besat af Åse Fihl.
På generalforsamlingen diskuteredes mødedage - var det er bedre ide at mødes om torsdagen, så vi kunne undgå sammenfald med andre foreningers møder? Det viste sig dog vanskeligt at få lokalet på Fritidscentret på andre ugedage. Der har også været forslag om at holde møder om eftermiddagen, hvilket blev afvist af hensyn til medlemmer, der stadig er på arbejdsmarkedet.

Skal folk, der ikke er medlemmer, kunne gå gratis til FU-møderne? Det ville føre til et større arbejde med at registrere medlemmer og indkræve penge fra ikke-medlemmer, og indtægten måtte skønnes så lille, at det ikke var det ekstrabesvær værd.

Bestyrelsen efterlyste forslag til emner for foredrag og studiekredse omkring f.eks. gotisk skriftlæsning, slægtsforskning i Sønderjylland og fælles slægtsprogrammer.