Forside | Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
 

ebbesenshus

NB. NB. Vores hjemmeside er flyttet til Danske Slægtsforskeres side. Følg os der.

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers er en forening, der har som formål at samle slægtshistorisk interesserede på Randersegnen. Vi samles om forskellige foredrag, arrangerer ekskursioner og studiekredse, og vi holder samarbejdsaftener, hvor vi udveksler erfaringer og forsøger at hjælpe hinanden.
Årets arrangementer kan ses på
programsiden.

Foreningen ejer en mindre samling af
slægtsbøger, håndbøger og andre materialer, som medlemmerne frit kan låne. Spørg efter dem ved vores møder!

Du bliver medlem ved at henvende dig til et medlem af bestyrelsen. Det koster 160 kr. pr. år for enkeltmedlemmer og 240 kr. for et familiekontingent. Til næste år stiger kontingentet til henholdsvis 200 og 300 kr.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til nye tiltag eller ønsker om foredrag og arrangementer. Ros, ris, spørgsmål eller gode ideer? Så send en mail via Kontakt nederst på siden!


Opdateret den 19.01.2020